Home | Contact
 
 
Gedichten
ngel «Terug
 
Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door een grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.
 
«Terug
 
 
    Promotie | Pers | Copyright KerstmisOnline 2000/2023 | Privacy | Disclaimer | Adverteren | Colofon | Contact